Pozvánka k účasti na valné hromadě – 29. ledna 2016

POZVÁNKA 
k účasti na valné hromadě obchodní společnosti STAVOREMONT a.s. se sídlem:
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 2259/50a, IČ 25377973,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1687

 

Představenstvo obchodní společnosti STAVOREMONT a.s.

svolává 

řádnou valnou hromadu obchodní společnosti, která se bude konat dne 29. 1. 2016 od 10 hodin v sídle notářství JUDr. Jarmily Valigurové, 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava.

 

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti řádné valné hromady, seznámení s programem.
2 . Schválení nových stanov společnosti.
3. Vyškrtnutí a zvolení nových členů dozorčí rady.
4. Závěr řádné valné hromady.

Prezentace účastníků bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři po předložení akcií v listinné podobě a platného průkazu totožnosti. Zástupci jsou povinni předložit písemnou plnou moc.

 

V Krnově dne 15. 12.2015

Jaroslav Mohyla
předseda představenstva
společnosti STAVOREMONT a.s.

 

Pozvánka ke konání řádné valné hromady – PDF ke stažení

 

Rubrika: Valná hromada